Sok-ajour nr. 6 is een niet al te open sok-ajour.

sok-ajour nr 6
Sok-ajour nr. 6 breischema
Legenda sok-ajour nr.6

Sok-ajour nr. 6 heeft een veelvoud van 10 st. nodig.

Je breit deze ajour zo:

Tr. 1 (GK): *1 av., 1 omsl., 1 r., 2 av., 3 r., 2 r.samenbr., 1 av., herh. vanaf *.

Tr. 2 (VK): *1 r., 4 av., 2 r., 2 av., 1 r., herh. vanaf *.

Tr. 3: *1 av., 1 r., 1 omsl., 1 r., 2 av., 2 r., 2 r.samenbr., 1 av., herh. vanaf *.

Tr. 4: *1 r., 3 av., 2 r., 3 av., 1 r., herh. vanaf *.

Tr. 5: *1 av., 2 r., 1 omsl., 1 r., 2 av., 1 r., 2 r.samenbr., herh. vanaf *.

Tr. 6: *1 r., 2 av., 2 r., 4 av., 1 r., herh. vanaf *.

Tr. 7: *1 av., 3 r., 1 omsl., 1 r., 2 av., 2 r.samenbr., 1 av., herh. vanaf *.

Tr. 8: *1 r., 1 av., 2 r., 5 av., 1 r., herh. vanaf *.

Tr. 9: *1 av., AAB, 3 r., 2 av., 1 r., 1 omsl., 1 av., herh. vanaf *.

Tr. 10: *1 r., 2 av., 2 r.,  4 av., 1 r., herh. vanaf *.

Tr. 11: *1 av., AAB, 2 r., 2 av., 1 r., 1 omsl., 1 r., 1 av., herh. vanaf *.

Tr. 12: *1 r., 3 av., 2 r., 3 av., 1 r., herh. vanaf *.

Tr. 13: *1 av., AAB, 1 r., 2 av., 1 r., 1 omsl., 2 r., 1 av., herh. vanaf *.

Tr. 14: *1 r., 4 av., 2 r., 2 av., 1 r., herh. vanaf *.

Tr. 15: *1 av., AAB, 2 av., 1 r., 1 omsl., 3 r., 1 av., herh. vanaf *.

Tr. 16: *1 r., 5 av., 2 r., 1 av., 1 r., herh. vanaf *.

Herh. tr. 1 t/m 16.

Dit motief is gebreid van Nalle van Novita. Nalle is een wat dikker sokkengaren.