Open kabel boord

Open kabel boord kun je gebruiken als boord en ook als all-over motief. Het is een nogal rekbaar motief doordat er afwisseling is van rechte en averechte steken, bovendien zijn de rechte steken ook nog eens verdraaid.

Hoe je een verdraaide rechte steek breit, vind je hier.

K1/1/1A: Dit is een kabel over 3 steken, de middelste steek blijft de middelste na kruisen; hier is dat een averechte steek. Je maakt de K1/1/1A zo: doe 2 st. op de kabelnaald en houd die achter het werk, brei 1 verdr. r. Zet de linkse st. van de kabelnaald op de li.nld terug en brei deze averecht. Brei nu de laatste steek van de kabelnaald verdr.r.

Wol & Co open kabel boord
Wol & Co breischema Open kabel boord
Wol & Co legenda Open kabel boord

Open kabel boord heeft een veelvoud van 4 st. nodig.

Tr. 1 en 5: *1 verdr.r., 1 av.; herh. vanaf *.

Tr. 2 en 4: *1 r., 1 verdr. av.; herh. vanaf *.

Tr. 3: *K1/1/1A, 1 av.; herh. vanaf *.

Tr. 6: zoals tr. 2.

Herhaal tr. 1 t/m 6.