groen blauw bruin glas
groen blauw bruin glas
groen blauw bruin in een vaas van glasblazers Transjö Hytta