Wol-Co-ajour-randjes-breien-8Wol & Co

Ajour randjes breien

Ajour randjes breien is een dankbaar werkje. Je hebt óf een…
Wol-Co-sneakersok-4Wol & co

Sokken breien – een sneakersokflapje

Sokken breien - een sneakersokflapje (ook wel heel tab of…
wandaWol & Co

Wanda blok 7

In Wanda blok 7, het laatste blog van de Wanda Knit along, gaan…
wanda blok 6

Wanda blok 6

In Wanda blok 6 ga je de steken die je op de hulpdraad hebt…